TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gösterge Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 09/05/2018

GÖSTERGE KODU/ADI

SORUMLUSU

GKH01 DÖF Sonuçlandırma Oranı

Ahmet UZUN

GKH02 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

GKH 04 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Şefak DURMAZ

GKH03 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

GKH 07 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Akın ÖZDEMİR

GKH 05 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

GKH 06 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

GKH15 El Hijyeni Uyumu

GKK13 Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı

GKK14 Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Güller ÇELİK KESKİN

GKH 08 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

GKH 09 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

GKH 12 Sağlık Taraması yapılan Personel Oranı

Hürmet ÇOLAK

GKH 10 Personel Devir Hızı

GKH 30 BYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Melike ORUÇ GÜÇLÜ

GKH 11 Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

GKH 31 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Necla AKIN

GKH13 Düşen Hasta Oranı

Buseyne ÖZDEMİR

GKH14 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Osman YEŞİLDUMAN

GKH16 Tekrarlayan Röntgen Çekim Sayısı

Eyup YILMAZ

GKH25 İlk Muayene Sonrası İle Ameliyat yapılmasına kadar geçen ort. süre

GKH 28 Bir Başka Kuruma sevk edilen hasta oranı

GKH 29 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları

GKK 15 Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

GKK 16 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Buseyne

ÖZDEMİR

GKH 17 Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı

GKH 18 Kaybolan Ölçü Oranı

GKH 19 Kaybolan Protez Oranı

GKH 20 Kaybolan Alçı Model Oranı

GKH 21 Zamanında Teslim edilmeyen protez oranı

GKH 22 Ölçü Alımından Protezin Teslimine Kadar Geçen Ort.Süre

GKH23 Protez tesliminden sonra protetik nedenli tekrar başvuru oranı

GKH 24 İlk Muayene Sonrası İle Ölçü alın. kadar geçen ort. süre

GKK05 Tekrar Alınan Ölçü Oranı

GKK06 Hatalı Protez Nedeniyle Yenilenen Protez Oranı

GKK07 Protez Tesliminden Sonra Klinik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı

GKK11Sabit Protez yapılmış Ancak Kanal Tedavisi Yapılması Zorunlu Hale Gelmiş Diş Oranı

GKK12 Sabit Protez yapılmış Ancak Çekim Yapılması Zorunlu Hale Gelmiş Diş Oranı

YUSUF YILDIRIM

GKH 26 İlk Muayene Sonrası İle hastanın tedavilerinin tamamlanmasına kadar geçen ortalama süre

GKH 27 Yıl içersinde aynı hasta bazlı ortalama başvuru(tedavi için tekrar gelmesi dahil) sayısı

GKK02 Dolgu Kaynaklı Yeniden başvuru oranı

GKK03 Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

GKK04 Antibiyotik Tedavisinde Başarısızlık Nedeniyle Yeniden Başvuru Oranı

GKK09 Kanal Tedavisi Yapılmış Ancak Çekim Yapılması Zorunlu Hale Gelmiş Diş Oranı

GKK10 Dolgu Yapılmış Ancak Çekim Yapılması Zorunlu Hale Gelmiş Diş Oranı

GKK08 Dolgu Yapılmış Ancak Kanal Tedavisi Yapılması Zorunlu Hale Gelmiş Diş Oranı

GKK 01 Fissür Sealant Uygulama Oranı

GKH 33 MHRS Gerçekleşme Oranı

GKH 32 Randevulu hastaların 30 dakika içerisinde muayenesini Gerçekleştirme Oranı

Dt.Arzu VAROL BAŞARAN