TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 24/05/2018

2018 YILI ADSH ÇALIŞAN EĞİTİM PLANI

DOKUMAN KODU

EY. PL.01

YAYIN TARİHİ

02.01.2017

REVİZYON TARİHİ

02.01.2018

REVİZYON NO:

02

SAYFA NO

1/6

                                                                                                                                                                                                                                                                               TARİH:02/01/2018

 

 

 

  Sıra

No

Eğitim Ana Başlık

Eğitimin Alt Konu Başlıkları

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefi

Eğitim Aşamaları

Eğitimi veren

Eğitim Yeri / Süresi

Eğitim Alacak Personel

Eğitimin Veriliş Şekli / Gerekli Materyaller

Eğitimin Planlandığı Tarih / Gerçekleştiği Tarih

Değerlendirme Yöntemi

1

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

1-Kişiler Arası İletişim

2-Beden Dili

3-Empati

4-İletişim Becerileri

5-Nezaket Ve Görgü Kuralları

6-Öfke Kontrolü

7-Stresle Baş Etme

8-Zor insanla başa çıkma

9-Problem çözme teknikleri

10- Tükenmişlik Sendromu

Personelin İş Deneyimi Ve İletişim Becerilerini Artırmak.

Nitelikli İnsan Gücünü Yetiştirme Ve Kaliteli Hizmet Sunabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

2

HASTA GÜVENLİĞİ

EĞİTİMLERİ

1-Güvenli Cerrahi Uygulamaları                                 2-İlaç Güvenliği                                                  3-Tranfüzyon Güvenliği                                     4-Sözel İstem Uygulaması   

5-Hasta Bilgilerinin ve Kayıtlarının     Güvenli Devredilmesi                                                        

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini sağlayarak aynı standartlarda hizmet almalarını Sağlamak.

Hastayı olası zararlar dan korumak  ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

1- Hasta Transferi                                                        2-Hasta Düşmeleri                                                              3-Hasta Kimlik Tanımlayıcı, Hasta Kimliğinin Doğrulanması                                                4-Mavi Kod                                                             5-Pembe Kod   

6- Tıbbi Cihaz Alımı

7- Akılcı ilaç kullanımı

8-Radyasyon Güvenliği

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği Ve Memnuniyetini Sağlayarak Aynı Standartlarda Hizmet Almalarını Sağlamak.

Hastayı Olası Zaralardan Korumak Ve Kaliteli Bakım Hizmeti Sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

3

HASTA HAKLARI

EĞİTİMLERİ

1-Hasta Hakları ve Sorumlulukları                               2-Etik Hasta Hakları

3-Hasta Memnuniyeti

4- Hasta Mahremiyetinin sağlanması (Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğin korunması)

5- Hasta Rızasının alınması          

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

Sunulan Sağlık Hizmetinin,  Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak

Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

4

İLAÇ YÖNETİMİ

Cerrahi Profilaksi Ve Uygun Antibiyotik Kullanımı                                          

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayarak Ve Korunma, Bulaşma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmek

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman                Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Hekimler

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

5

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME

EĞİTİMLERİ

1-İlaçlar Ve Tıbbi Malzemeler

2-İlaç Güvenliği

Ve Güvenli Transferi

3-Adverst Etki Ve Bildirimi

4- Tıbbı Sarf Malzemelerinde Beklenmeyen Etkilerin Ve Hatalı Ürünlerin Takip Edilmesi

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Eczacı

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

1.Akılcı İlaç Kullanımı                                 

2. İlaç ve Tıbbi Malzeme    Eğitimi

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi / Eczacı

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

6

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ  /

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Beyaz Kod

2-Mobbing

3- Çalışan Hakları Genelgesi

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatında Karşılaşılacak Şiddet Olaylarında İzlenmesi Gereken Süreçte Hak ve Sorumluluklarını Bilmesini Sağlamak

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personelin Çalışma Hayatındaki İş Ve İşlemlerini Daha Verimli Ve Etkin Yapmak Ve Karşılaştıkları Şiddet Olaylarının Önüne Geçebilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

7

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Kesici/Delici Alet Yaralanmaları          

2-Sağlık Tarama Programları                                   3-Risk Yönetimi                                                    4-Meslek Hastalıkları Ve Hukuki   Sonuçları

5-Kişisel Koruyucu Ekipmanları Ve Güvenli Kullanımı

6 - Tıbbi Cihaz Ve Elektrik Güvenliği    

7-Kan Ve Vücut Sıvıları İle Bulaşma                                                         

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personel İçin İdeal, Güvenli Bir Çalışma Ortamı Ve Alt Yapısını Sağlamak.

Sağlıklı İdeal Çalışma Yaşamı Ve Güvenli Etkili Çalışma Ortamlarında Verimliliği Arttırabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Nisan-Mayıs-Haziran

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

8

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

1-El Hijyeninin Önemi

2-El Hijyeni Endikasyonları

3- El Hijyeni Sağlama Yöntemleri ve Cerrahi El Yıkama

4- Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar

5- El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler

6- Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

El Hijyeninin Önemi Ve Bilinci Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

Sağlık Tesisinde Çalışanlarının El Hijyenine Uyum

Düzeylerinin Artırılması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Temmuz-Ağustos-Eylül

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

9

ENFEKSİYONLRIN KONTROLÜ / ÖNLENMESİ

1.        Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

2.        Kişisel Hijyen İzolasyonlar Standart Önlemler

3.        Hastane Enfeksiyonları

Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi

Sağlık Tesisi Çalışanlarını Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilgilendirmek.

Hastane Enfeksiyonlarının Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim / Pratik Eğitim

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Temmuz-Ağustos-Eylül

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

10

TEMİZLİK EĞİTİMİ

1-Hastane Ve Bölüm Bazlı     Temizlik  

2-Genel Alanların Temizlik Kuralları

3- Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları

4-Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

5-Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet (Göze Sıçraması, Ciltle Teması Gibi) Durumlarında Yapılacaklar

Hastane Ortamından Kaynaklanabilecek Enfeksiyonları Önlemek,

Uyulması Gereken Temizlik Kurallarını Belirlemek Ve Uygulanmasını Sağlamak

Hasta, Hasta Yakını Ve Hastane Çalışanları İçin Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak.

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Temmuz-Ağustos-Eylül

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

11

KPR

(KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

1-Temel Yaşam Desteği

(İlk Yardım) Eğitimi

Bilgileri Güncellemek

Farkındalık Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Sağlık personeli dışındaki

Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

2-Temel-İleri Yaşam Desteği Eğitimi

Bilgileri Güncellemek

Uygulama Becerisini Artırmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Sağlık Personeli

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

12

BİLGİ

GÜVENLİĞİ

1-Sunucuların Güvenliği Yedekleme

2-Uzaktan Erişim Kablosuz Erişim

3-Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği, İnternet Erişimi Ve Kullanımı

4-Güvenli Şifre Kullanımı

Hasta Ve Çalışanların Güvenliğini Tehdit Edebilecek Bilişim Olaylarına Yönelik Önlemler Almak

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini tehdit edecek olayları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

13

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

1-Atık Yönetimi ve Tıbbi Atık-Tehlikeli Atıkların Bertarafı (Tehlikeli ve tıbbi atıkların depolanması, taşınması, toplanması ve bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)

2- Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

3-Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

4-Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

5-Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan Ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek

Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer / Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

14

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

1-Acil Durum  ve Afet Yönetimi

2-Mavi Kod

3-Beyaz Kod

4-Pembe Kod

5-Kırmızı Kod

6-Temel Afet Bilinci

Sağlık Tesisinde Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bilinci Oluşturmak, Olası Bir Kod Durumunda İzlenecek Yolu Belirlemek Ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlamak

Hasta ve Çalışan Güvenliğini sağlayabilme

Temel Eğitim/ Pratik Eğitim

Eğitim Birimi /

Alanında Uzman Kişi

İnternet Ortamı Bulunan Her Yer /

Eğitim Salonu

90dk

Tüm Personel

Uzaktan Eğitim

/ Yüz Yüze Eğitim /

Bilgisayar/ Projektör

Ekim-Kasım-Aralık

ÖN TEST -SON TEST

GÖZLEM

10- Temel Afet Bilinci

11- YOTA

12-Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımı

13-Acil Durum ve Afet Triajı

Acil Durum  ve Afet Yönetimi Ekibi

İlgili personel