Kalite Yönetim Birim Çalışanları
27 Şubat 2019

                            
   Şenay ŞENGÜL                                     Ayten TEMEL
              Sürekli İşçi                                  Diş Protez Teknisyeni

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞAN GÖREVLERİ 

Kalite Yönetim Direktörüne SKS ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirebilmesinde yardımcı olmak,

Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu sağlamak,

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sağlamak,

Döküman yönetimini sağlamak,

Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimini sağlamak,

SKS ile ilgili görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.